Norges ledende lungerehabiliteringsklinikk

LHL-klinikkene Glittre er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Klinikken er Norges største institusjon for lungerehabilitering med 96 pasientplasser, og cirka 1100 pasienter i året. LHL-klinikkene Glittre ligger i naturskjønne omgivelser i Hakadal, like utenfor Oslo.

Ved klinikken får pasientene hjelp til å mestre sykdommen og dagliglivet bedre, og dermed økt livskvalitet.

Alle voksne med kroniske lungesykdommer eller andre problemer med pusten kan komme til LHL-klinikkene Glittre. De fleste som kommer til klinikken har kols eller astma. Klinikken har tilbud til langtidssykmeldte, unge lungesyke mellom 18 – 35 år, lungetransplanterte og pasienter med sarkoidose. LHL-klinikkene Glittre tilbyr røykesluttkurs og  dessuten utredningsopphold over fem dager. I tillegg drives det poliklinisk virksomhet ved klinikken. I samarbeid med Akershus universitetssykehus tilbyr LHL-klinikkene Glittre også tidlig rehabiltering  etter akutt innlegggelse.

Unge lungesyke trenger egne tilbud

Glittreklinikken har prøvd ut en ny modell for rehabilitering av unge lungesyke: Kortere tid på klinikken, samarbeid med hjemkommunen og oppfølging etter tre måneder. Deltakerne er udelt positive.

Fersk doktorgrad ved Glittreklinikken

M.Sc. Anne Edvardsen ved Institutt for klinisk medisin høstet stor applaus fra et fullsatt auditorium etter både prøveforelesningen og disputasen 18.6

Forsker på kols og hvileløs søvn

I reneste Petter-Smart-stil triller han på hjemmesveiset utstyr gjennom Glittreklinikkens korridorer. Bak trallen går forskeren Nils Henrik Holmedahl.

LHL Helse kvalitetsstemplet av Veritas

LHL Helse er ISO-sertifisert. – Tatt i betraktning hvor kort tid det er siden vi ble en organisasjon, er dette en bragd, sier adm.dir. Olav Ulleren.