HJERTELØFTET - ET SPENNENDE FORSKNINGSPROSJEKT SOM SØKER FLERE DELTAKERE!

 HAR DU ØKT RISIKO FOR HJERTE- OG KARSYKDOM OG ØNSKER Å GJØRE NOE MED DET? 

Er du mellom 35 og 67 år, kan du være aktuell deltaker.

For mer informasjon, ring:

48 95 24 33

HJERTELØFTET - ET SPENNENDE FORSKNINGSPROSJEKT SOM SØKER FLERE DELTAKERE!

Hjerte- og karsykdom er den vanligste dødsårsak for kvinner og menn i Norge. For de som rammes, forårsaker hjerte- og karsykdom betydelig tap av livskvalitet. De fleste av årsakene til hjerte- og karsykdom skyldes faktorer ved livsstilen vår som vi  kan påvirke selv; røyk, høyt blodtrykk, diabetes, overvekt, stress, forhøyede fettnivåer i blodet, for lite frukt og grønt og mangel på regelmessig fysisk aktivitet. Målet med prosjektet er å finne ut om det å ta tak i risikofaktorer på et tidlig stadium kan redusere faren for å utvikle sykdom i fremtiden. Søknadsskjemaet finner du på høyre side under snarveier.

Hva påvirker om en klarer å endre kostholdet sitt?

Forskere har identifisert fem sentrale punkt som er med å avgjøre sannsynligheten for å lykkes med å endre kostholdet sitt.