Ring 800 89 333
Digitale spørsmål vil ikke bli besvart i perioden 30. juni – 4. august pga. ferieavvikling. Du kan fortsatt ringe oss.
God sommer!

Still ditt spørsmål her!

Siste fem besvarte spørsmål

Hvordan gå fram for å få lungevolumreduksjon med ventiler

Besvart 26. juni 2014

Hvordan går man fram for å få undersøkt om man kan få satt inn COILs i lungene. Og hvor mange sykehus i Nor...

Spørsmål om utvikling av kols

Besvart 21. juni 2014

Hei. Har fått påvist kols for 4 år siden. Brukte Spiriva 18 i tre år, men slutta da totalsituasjon har bedr...

Rødblåe flekker

Besvart 7. juni 2014

Får stadig rødblåe flekker på armene,mener dette er kommet etter bruk av div medisiner for kols.

Oppfølging av kolsdiagnose?

Besvart 26. mai 2014

Hei jeg har fått diagnosen kols av fast legen etter spirometri tester men ikke utredet videre . Får onebrez...

Renholdspray og hoste

Besvart 23. mai 2014

Hei. Jeg har to spørsmål. Jeg har kols og har hørt at det kan være skadelig for lungene å bruke renholdspra...

Våre eksperter