Hopp direkte til innhold
Foto: Birgit Solhaug

Står du i helsekø?

Nå har vi flere offentlige avtaler, som gir deg kort ventetid og høy kvalitet.

LHL-sykehuset Gardermoen

Våre behandlingssteder

LHL driver medisinske klinikker og behandlingsinstitusjoner over hele landet.

Vi tilbyr både utredning, behandling og rehabilitering innenfor mange ulike diagnoseområder.

300 000 nordmenn har kols uten å vite det

Kols er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene. Det er en alvorlig lungesykdom med varig nedsatt lungefunksjon. Sykdommen utvikler seg langsomt, og for personer som ikke trener, kan sykdommen ha kommet langt før de merker at pusten eller kondisjonen er svekket. Oppdag kols tidlig – ta kolstesten her.

Velkommen til LHL-sykehuset Gardermoen

LHL-klinikkene Glittre og Feiring har nå flyttet til det nye LHL-sykehuset Gardermoen.

Vi vil fortsette å være de samme menneskene, med de samme tjenestene og de samme verdiene.

Aktuelt

75 år for bedre folkehelse

I 1978 etablerte LHL "Hjertebroen" til England for å redusere hjertekøen. I løpet av vel 11 år fikk over 2 000 mennesker hjelp fra LHLs hjertebro. Dette er ett av mange viktige høydepunkter i LHLs historie.

Et bedre liv

LHL er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon med over 52 000 medlemmer. Kombinasjonen av 250 lokallag, klinikker og sykehusdrift gir LHL en unik mulighet til å følge opp pasienter og pårørende før, under og etter behandling. Gjennom forskning, politisk påvirkning, folkeopplysning, profesjonell behandling og tett oppfølging har LHL siden 1943 bidratt til å gi folk et bedre liv.
Det skal vi fortsette med.

Støtt vårt arbeid

Ved hjelp av din støtte kan LHL fortsette arbeidet på våre klinikker og sykehus, med likepersonsarbeid, politisk påvirkning, pasientombud, forebyggende arbeid, kurs og rehabilitering, røykeslutt og mye mer.

Personalia
Valgfritt (for skattefradrag)

Sikker betaling

Kalender

Her finner du arrangementer, kurs og konferanser i regi av LHL. Disse kursene er hovedsaklig for tillitsvalgte i LHL. Aktiviteter og kurs for medlemmer og andre interesserte finner du under våre lokallag.

Se hele kalenderen