Hopp til innhold

Foto: Anders Bergersen

Vil du vite hva som skjuler seg inne i en pc, forsterker, tv eller et sikringsskap? Nesten alt vi bruker i dagliglivet er avhengig av strøm og spenning.

Elektrofag er viktig for samfunn og næringsliv. Om trafikklys skal fungere slik at man unngår kaos i trafikken, eller mennesker skal fraktes til kontoret i 10. etasje i en heis, er det helt avgjørende at dyktige elektrofagfolk finnes.

Elektrofaget er et framtidsrettet fag, og er godt egnet for både kvinner og menn. Undervisningen kombinerer teori med praktiske øvelser. Du jobber i en gruppe bestående av tre til fem elever. Skoledagen består i en kombinasjon av forelesninger, arbeid med oppgaver i gruppene og diverse spennende praktisk arbeid i elektrofaget.

Hos oss har vi fokus på at utdanningen skal forberede deg best mulig til arbeidslivet, og vi har en undervisningsmodell som gir deg mer enn bare fagkunnskap. Vi vet at en kommende arbeidsgiver legger vekt på egenskaper som positiv innstilling, innsats, samarbeidsevne, orden og lite fravær. Undervisningen er derfor lagt opp på måte som gir deg mulighet til å tilegne deg en slik helhetlig kompetanse.

Etter elektro Vg1 har du valget mellom å søke om plass på IKT-servicefag Vg2 eller elektro Vg2. Tredje året på elektro vil du jobbe ute i en bedrift i totalt seks uker, fordelt gjennom skoleåret.

I tillegg underviser vi i fibernett og tilbyr eget fibersertifikat ved skolen. Dette er svært ettertraktet, og også etterspurt av næringslivet.

Fagbrev

Etter fullført Vg3 på Krokeide videregående skole vil du kunne gå direkte opp til fagprøven på skolen. Det betyr at du vil kunne gå rett i jobb etter endt utdanning. Etter bestått fagprøve kan du også velge å gå videre på fagskole eller bli ingeniør.

I alle fagområdene stilles det krav til nøyaktighet, tålmodighet, logisk tenkemåte, sikkerhet og systematisk jobbing. Dette er noe du lærer gjennom en kombinasjon av teoretiske og praktiske øvelser.

Les mer om elektrofag på vilbli.no.

Jobbmulighetene er mange

Du kan jobbe med installasjon, drift og vedlikehold av data-/elektroniske systemer og behandling av programvare/utstyr/informasjon. Andre muligheter er installasjon av sikkerhetssystemer som adgangskontroll, videoovervåkning, brann- og innbruddsalarm. Du vil også kunne jobbe med datanettverk, rådgivning og opplæring av kunder, sikkerhet/feilsøking og analysering av systemer innenfor oljevirksomhet.

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om Elektrofag, ta kontakt med avdelingsleder for elektrofag, Bjarne K. Engan, telefon: 46 74 95 54
, e-post: bjarne.engan@krokeide.vgs.no.