Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Interessegrupper

Interessegruppene tilbyr et fellesskap for å utveksle erfaring, gi hverandre støtte og skaffe og spre informasjon. Interessegruppene har også egne likemenn som du kan ringe.

LHLs interessegrupper er sammenslutninger av medlemmer med særskilte behov og interesser, deriblant knyttet til diagnose og alder. Interessegruppene tilbyr fellesskap for å utveksle erfaring, gi hverandre støtte og spre informasjon.

I LHL er det nå 9 interessegrupper, LHL IPF, LHL Hjerneslag Ung og LHL Hjerneslag Barn og Ungdom er de to nyeste.

Bli medlem